sea water desalination equipment / treatment facility group

Nhà sản xuất: HY-PURE | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Phạm vi kinh doanh của chúng tôi: nhà máy nước đóng chai hoàn thành bộ thiết bị, nhà máy nước thành phố hoàn chỉnh thiết bị, dự án nước uống trường học, dưới thiết bị xử lý nước ngầm, điện tử thiết bị ultrapure ngành công nghiệp nước, thiết bị tái sử dụng nước, giết mổ các công trình xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải.Lưu ý: Các thông số kỹ thuật trên không bao gồm kích thước đường ống, bên ngoài xe tăng.

Our business scope: bottled water plant complete sets of equipment, municipal water factory  complete sets of equipment, school  drinking water project, under ground water treatment equipment, electronics industry ultrapure water equipment, water reuse equipment, slaughterhouse sewage treatment works, power plant papermaking Dyeing plant wastewater treatment plant.Note: The above specifications do not include pipe size, external tank.

The product has been added to cart

Quantity:

Total:

The product has been added to cart

Transport fee: Calculated at checkout

Total payment: